Word nu een echte Sailromen!

Sailormen staat voor binding & verbinding. Periodiek worden er leuke activiteiten ontwikkeld met als doel: uitbreiding van jouw (watersport) netwerk. Het merk Sailormen fungeert daarom als Verbinder.

Als member van Sailormen ontvang je het volgende:

Jouw logo wordt vermeld op site van Sailormen. Je krijgt korting op de events waar Sailormen partner is. Er wordt tenminste 4x per jaar een ‘gratis’ Sailormen netwerkevent aangeboden. Hiertoe worden ook voorjaars vaarten gerekend. Opname in de Sailormen database brengt via email uitnodigingen voor de gebeurtenissen. Op www.sailormen.nl worden ook de members geannonceerd.

Events waar Sailormen bij betrokken is zijn in de agenda gemerkt.

Voorwaarden:

De kosten voor het membership van Sailormen bedragen slechts € 100,00 (ex. 21% BTW) per jaar. Het membership wordt automatisch per kalenderjaar verlengd. Een membership kan minimaal 3 maanden voor ingang van een volgend kalenderjaar worden opgezegd.